EFKS Mascot NSW Sunday School 1st Lotu Tamaiti 2015

 

Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa, Aulotu a Mascot NSW

Sunday School Lotu Tamaiti 2015 Sunday School Lotutamaiti 2015 banner.pdf

Matua e, fetalai Iesu: Ina tuu maia o tamaiti e omai ia te a'u, ae 'aua le vavao ia te'i latou; aua e faapei o i latou nei o e oi le malo i le Lagi.

EFKSMascotprogram LotuTamaiti 11Oct2015.pdf

 

 

 

 

 

Nexus Youth from Clemton Park Baptist Church Combined with CCCS Mascot NSW

Afio mai, Susü mai ma aumai fanau. o se avanoa lelei mo i latou i le lumana'i.

Talia soo se tupulaga talavou i tama ma teine faapea foi nai fanau mo le Aoga aso Sa

All Youths are welcome and children for the Sunday School

Come! Join with us and you will have a lots of Fun.

Call our friendly Spiritual Youth leaders