Taimi o faasalalauga a Samoa

Makou ia i Samoa e lalaga lava le iekoga ma fa'alogologo i le 540 AM i aso Sa uma pe 'a kuua le loku. Aua e ku'u sa'o ai faasalalauga a le leikio mai Ausekalia, le Fofoga Mo'omia o Samoa FM 98.5

Ioe, e Seki lava faiga a le aualii ga, mea lelei lava a lakou polokalame

Ae sa'o oe Tina, a ea!

RADIO 2000FM 98.5 AIRTIME SCHEDULE CLICK TO LISTEN & ENJOY

TIME

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
5:00-5:30
-BBC WORLDNEWS - BBC WORLDNEWS - BBC WORLDNEWS - BBC WORLDNEWS - BBC WORLDNEWS - BBC WORLDNEWS-
5:30-6:00
98.5 Sunrise
98.5 Sunrise
98.5 Sunrise
98.5 Sunrise
98.5 Sunrise
98.5 Sunrise
98.5 Sunrise
6:00-6:04
- NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR -
6:04-6:30
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Fijian
6:30-7:30
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Fijian
7:30-8:00
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Fijian
8:00-9:00
CRI - NEWS
CRI - NEWS
CRI - NEWS
CRI - NEWS
CRI - NEWS
CRI - NEWS
Samoan (CA)
9:00-9:30
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Punjabi
09:30-10:00
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Mandarin (CA)
Punjabi
10:00-10:30
Cook Island
Spanish
Greek
Mandarin
10:30-11:00
Cook Island
Spanish
Greek
Mandarin
11:00-11:30
Cook Island
Spanish
Greek
Mandarin
Marathi
11:30-12:00
Cook Island
Spanish
Greek
Mandarin
Marathi
12:00-12:04
- NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR -
12:04-01:00
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Bengali
1:00-1:30
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Urdu
Burmese
1:30-2:00
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Armenian (A)
Urdu
Burmese
2:00-2:04
- NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR -
2:04-2:30
Armenian
Armenian
Armenian
Armenian
Armenian
Kimi Youth
Kimi Youth
2:30-3:00
Armenian
Armenian
Armenian
Armenian
Armenian
Kimi Youth
Kimi Youth
3:00-4:00
Greek
Greek
Greek
Albanian
Sudanese
Mandarin
Mandarin (A)
4:00-5:00
Cantonese
Cantonese
Cantonese
Cantonese
Tongan
Bosnian
TIME
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
5:00-5:04
- NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR -
5:04-6:00
Vietnamese
Vietnamese
Vietnamese
Tongan
Bosnian
6:00-7:00
Vietnamese
Persian
Macedonian
7:00-8:00
Indonesian
Indonesian
Vietnamese
Afghan
Serbian
8:00-8:30
Marathi
Ukrainian
Hungarian
Serbian
8:30-9:00
Marathi
Ukrainian
Hungarian
Russian (A)
09:00-10:00
Korean
Russian
Vietnamese
10:00-11:00
Rugby 2000
Korean
Thai
Indonesian
Croatian Youth
11:00-12:00
Voice of the PACIFIC
Voice of the PACIFIC
Voice of the PACIFIC
Voice of the PACIFIC (Youth)
Fashion/Design
Australian Music
12:00-12:04
- NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR - NEWS ON THE HOUR -
12:00-01:00
Music & News
Music & News
Music & News
Music & News
Australian Music
Australian Music
Australian Music
1:00-2:00
Music & News
Music & News
Music & News
Music & News
Australian Music
Australian Music
Australian Music
2:00-3:00
Music & News
Music & News
Music & News
Music & News
Australian Music
Australian Music
Australian Music
3:00-4:00
Music & News
Music & News
Music & News
Music & News
Australian Music
Australian Music
Australian Music
4:00-5:00
Music & News
Music & News
Music & News
Music & News
Australian Music
Australian Music
Australian Music
TIME
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
MANUIA LAU FAAFOFOAGA
A = ACCESS CA = COMMUNITY ACCESS
Webmaster: fikamaiava@gmail.com